Tarieven

Klaverdijk Juridische OR-Adviseurs brengt altijd een offerte uit waarin alle prijsafspraken worden vermeld, voor zowel opdrachten met (indien mogelijk) een vaste prijs als opdrachten met een geschat aantal uren.

Voor advisering hanteren wij twee verschillende uurtarieven, waarbij de hoogte van het uurtarief afhankelijk is van de benodigde deskundigheid en de aard van de opdracht.

Eventuele reiskosten, in het kader van de opdracht gemaakte kilometers, worden doorbelast à € 0,38 per km, tenzij dit niet anders is afgesproken.

Vaak is het niet mogelijk een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. Hoe een opdracht precies verloopt is afhankelijk van diverse onzekere factoren.
Het kan daardoor gebeuren dat de adviseur meer tijd nodig heeft dan vooraf was ingeschat. De adviseur zal nooit de raming welke is afgegeven overschrijden, tenzij er goedkeuring wordt gegeven door de opdrachtgever.

Duurt een opdracht langer, dan zal er tussentijds worden gefactureerd.