Organisatie advies

Bedrijfskundige adviesgebieden

Klaverdijk juridische OR Adviseurs heeft een brede kennis van bedrijfskundige onderwerpen en geeft kwaliteit hoogwaardige bedrijfskundige adviezen. Dat kan zijn bij het doorhalen van plannen t.a.v. organisatiewijzigingen of het beoordelen van plannen tot overname, fusies, herstructureringen, bedrijfssluitingen of sluiting van bedrijfsonderdelen etc.

Financiële adviesgebieden

Klaverdijk juridische OR Adviseurs geeft financiële adviezen aan OR-en op alle financiële gebieden, welke voor de OR relevant zijn.

Het betreft het doorrekenen van ondernemingsplannen of jaarrekening analyse, begroting screenen. Kortom, alle expertise is in huis om de financiële kant van een adviesaanvraag voor de OR duidelijk en helder in beeld te brengen.

Juridische adviesgebieden

Klaverdijk juridische OR Adviseurs geeft juridische adviezen aan de ondernemingsraden op alle rechtsgebieden die voor de OR relevant zijn. Tijdens de advies- en instemmingstrajecten wordt zowel inhoudelijk juridisch geadviseerd, alsook bij het beroepsrecht, die de OR wettelijk biedt.