Financiële adviesgebieden

Klaverdijk juridische OR Adviseurs geeft financiële adviezen aan OR-en op alle financiële gebieden, welke voor de OR relevant zijn.

Het betreft het doorrekenen van ondernemingsplannen of jaarrekening analyse, begroting screenen. Kortom, alle expertise is in huis om de financiële kant van een adviesaanvraag voor de OR duidelijk en helder in beeld te brengen.

De volgende financiële zaken kunnen zijn:

–          Jaarrekening.
–          Balans.
–          Begrotingen.
–          Doorrekenen investeringen.
–          Fiscale zaak.
–          Europese verdragen.
–          Belastingregels.
–          Verrekening.

Op al deze en nog andere financiële vraagstukken kan Klaverdijk juridische OR Adviseurs de OR adviseren en terzijde staan tot in de overlegvergadering toe.