Bedrijfskundige adviesgebieden

Klaverdijk juridische OR Adviseurs heeft een brede kennis van bedrijfskundige onderwerpen en geeft kwaliteit hoogwaardige bedrijfskundige adviezen. Dat kan zijn bij het doorhalen van plannen t.a.v. organisatiewijzigingen of het beoordelen van plannen tot overname, fusies, herstructureringen, bedrijfssluitingen of sluiting van bedrijfsonderdelen etc.

Het gehele spectrum van de bedrijfsorganisatie is ons werkterrein, welke specifiek tot uitdrukking komt in advies- of instemmingsaanvragen, “conform artikel 25 en 27 van de WOR”, die de OR-en krijgen.

Ook behoort tot de mogelijkheden om alternatieve plannen op te stellen, welke de OR-en kunnen gebruiken bij hun initiatiefrecht, “conform artikel 23 van de WOR”. Daarnaast begeleiden wij zonodig de OR tot in de overlegvergaderingen.

De bedrijfskundige problemen zijn grofweg in de volgende vijf groepen in te delen:

  1. Heroriëntatie van de ondernemingsstrategie.
  2. Herstructurering van de organisatie.
  3. Reorganisatie.
  4. Fusies / overnamen.
  5. Synogie.

Klaverdijk juridische OR Adviseurs kan plannen beoordelen en becommentariëren, maar ook alternatieve plannen opstellen waarbij naast het bedrijfskundig aspect ook de financiële- en juridische kanten worden bekeken. Een compleet advies is altijd in het belang van de OR.