Advies aan uw organisatie

Op deze website wordt een overzicht gegeven van de dienstverlening die Klaverdijk Juridische OR Adviseurs heeft te bieden.

Al ruim 25 jaar hebben wij ervaring met het trainen en adviseren van ondernemingsraden. Door de steeds groter wordende vraag naar OR trainingen en organisatieadviezen in de breedste zin van het woord, hebben wij de activiteiten gesplitst:

  • Wij verzorgen OR trainingen en behoren tot de beste scholingsinstituten in Nederland.
  • Klaverdijk Juridische OR Adviseurs geeft Ondernemingsraden adviezen over vrijwel alle organisatie vraagstukken. Wij garanderen u dan ook een hoog kennisniveau.
  • Naast ons advies werk geven wij ook profesionelen OR traingen.
    klik hier voor meer informatie 

Over de OR Adviseurs

Klaverdijk Juridische OR Adviseurs heeft strategische samenwerking gezocht met partners die een extra meerwaarde kunnen leveren. Zo werken wij samen met Mr. Derk Domela Nieuwhuis en Mr. Ir. Ies Biemond , die zo nodig onder de vlag van Klaverdijk Juridische OR Adviseurs de juridische zaken voor zijn rekening neemt en met Dhr. A Hak RA en Lennert Muilwijk AA, die zo nodig onder de vlag van Klaverdijk Juridische OR Adviseurs de financiële zaken voor zijn rekening neemt. Op deze wijze kunnen wij altijd een optimale dienstverlening garanderen.
Het advies wat door Klaverdijk Juridische OR Adviseurs gegeven wordt, wordt van alle kanten bekeken: Bedrijfskundig, Juridisch en Financieel. Wij zetten deze disciplinair in welke nodig zijn voor een juist advies. Men zou kunnen zeggen: drie specialismen in één.
Wij durven dan ook rustig te zeggen dat wij met onze betrouwbare en deskundige adviseurs, alle ontwikkelingsprocessen die aan de orde kunnen komen op een professionele wijze kunnen oppakken en afhandelen.

Tot slot willen wij niet onvermeld laten dat onze adviseurs een ruime ervaring hebben op medezeggenschapsgebied.

De top adviseurs voor uw organisatie